เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางนุชรี เหลื่อมศรี

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายละเอียดพนักงานจ้าง

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^