เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายไทยสมุทร พลหงษ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

รายละเอียดครู คศ.3

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^