เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกัญพัชร แสงกล้า

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

รายละเอียดครู คศ.3

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^