เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายทรงรัตน์ ยุระตา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^