เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมพล สกุลฮูฮา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^