เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางนภาพร พันธะไชย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกิจการนักเรียน

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^