เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายร่วมชาติ ชัยนา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

ตำแหน่งครู คศ.3

รายละเอียดครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-2

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^