เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเสกสรรค์ อินทรไชยา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ตำแหน่งครู คศ.๒

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^