เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ตำแหน่งครู คศ.๓ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^