เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศราวุธ ทุมพลา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ตำแหน่งครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา

รายละเอียดครู คศ.๓

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^