เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเทเวศร์ อัฐนาค

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

ตำแหน่งครู คศ.3

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^