เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมพล สกุลฮูฮา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^