เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

 • thumbnail

  นายเทเวศร์ อัฐนาค

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายโสภณ นาตรีชน

  ครู

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  ครู

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.พรชัย ศรีปาน

  ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  ครู

^