เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 • thumbnail

  นายศิริพงศ์ โคตรวิถี

  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายณัฐพล อุปัญญ์

  ครู คศ.๓ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายพิสิทธิ์ ปักสังขะเนย์

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สิเนฮะ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายขุนทอง สุขทวี

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายวิทวัส ภูบรม

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต. ธนาวุฒิ์ วรรณรส

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาววริศรา ศรีสมบัติ

  ครูอัตราจ้าง

^