เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ชมระกา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางนภาพันธ์ จันทะมาลี

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางสาวดวงสมร อัฐนาค

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางสุเรียน รัตนวรรณี

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางบุษกร สุวรดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวพิมลพรรณ โพธิขันซ้าย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางมณธิดา จิตต์พงษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสุเพ็ญณี รุทเทวิน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจงจิตร์ หงษ์บุญเรือง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกรพินธุ์ ไชยะมณี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ไชยะมณี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวเพลินจิต สุวรรณวงษ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายบดินทร์ อาจวิชัย

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นาวสาวระพีพัฒน์ ศัตรูพ่าย

  ครูอัตราจ้าง

^