เชิญเข้าชมภาพกิจกรรมของเราได้ครับ....   เพิ่มวีดีทัศน์ได้ที่นี่ครับ.... สร้างสรรค์ผลงานโดย....นายร่วมชาติ ชัยนา โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่วีดีโอ ชื่อไฟล์วีดีโอ รายละเอียดวีดีโอ ผู้เพิ่มวีดีโอ ลบวีดีโอ
1
budhadham_M1.swf ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นายร่วมชาติ ชัยนา
2
waikru2560.swf ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายร่วมชาติ ชัยนา