สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน    
 
 
 
พระอภัยมณี ตอน สุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบ
รามเกียรติ์  ตอน สุครีพหักฉัตร
ขุนช้าง ขุนแผน ตอน พลายงามทูลขอโทษขุนแผน
แมลง                   ต้นแก้ววิเศษ
สัตว์ทะเล : ทรัพยากรขของเรา
น้ำ :  ทรัพยากรของเรา
ดิน : ทรัพยากรของเรา

 

 
   
   
   
   
   
         
 
   
กระรอกรอบรู้     ตัวเลขผจญภัย   คณิตคิดสนุก เล่ม ๕
             

   
   
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและสินสมุทร
 
 
       

 

@ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๑ - ๖๐๗๑  โทรสาร ๐ - ๒๒๘๐ - ๐๘๓๘