ประเภท : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/มาตรฐาน
เรื่อง : โรงเรียนบัวขาว ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน อบจ.เชียงราย
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 6180
เสาร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 


โรงเรียนบัวขาว ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวีดเชียงราย ถนนหน้าสนามกีฬา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000