ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบัวขาว เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 446
อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 


ประกาศโรงเรียนบัวขาว

เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

------------------------

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวขาว จึงมีกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

          ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์บุญไกรสร โรงเรียนบัวขาว

          ๒. นักเรียนทุกระดับชั้นมีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

สรรทัศน์  ประทุมชาติ
 

(นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว