ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : โรงเรียนบัวขาวจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 4656
อังคาร ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โรงเรียนบัวขาวจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 ประจำปี 2563 ใน 5 กลุ่มวิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1/11 ระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่1/12 ระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4/11 ระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4/12 ภาคเรียนที่ 1/2563