ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบัวขาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2705
อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 


ประกาศโรงเรียนบัวขาว
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ
---------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนบัวขาว มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนบัวขาวจึงจัดประกาศเพื่อให้ทราบรายละเอียด/ ข้อกำหนด/ คุณสมบัติ ของผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้.............