ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบัวขาว เรื่อง การสอบราคาเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร น้ำปั่น น้ำหวาน และถ่ายเอกสาร ในโรงเรียนบัวขาว พ.ศ. 2563
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 778
จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 


ประกาศโรงเรียนบัวขาว
เรื่อง การสอบราคาเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร น้ำปั่น น้ำหวาน และถ่ายเอกสาร ในโรงเรียนบัวขาว พ.ศ. 2563
----------------------------------------

ด้วยโรงเรียนบัวขาว มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร น้ำปั่น น้ำหวาน และถ่ายเอกสาร ในโรงเรียนบัวขาว พ.ศ. 2563 ราคากลางหรือราคาที่โรงเรียนกำหนดในครั้งนี้ ดังเอกสารแนบท้าย .................................................

                   

:(:) ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ PDF ได้ที่นี่....