ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแจกเอกสารจบม 3 ม 6 ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : chaiwat
เข้าชม : 782
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

      การแจกเอกสารจบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบัวขาว
ให้มาติดต่อขอรับเอกสารเฉพาะนักเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เอกสารเท่านั้น
       สำหรับนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่อ ม.4 ที่โรงเรียนบัวขาว
ให้มาติดต่อขอรับในวันเปิดภาคเรียน 
       ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ. สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียน.   ในวันเวลาราชการ