ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3636
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 


ประกาศโรงเรียนบัวขาว
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

---------------------------------------------

ตารางเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว

เริ่มใช้ ตารางเรียนนี้วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เนื่องจากวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะครูติดประชุม โรงเรียนบัวขาวจึงเลื่อนการเปิดเรียนไปเป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2562

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/4  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 - 1/8  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 - 1/12  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/4  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 - 2/8  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 - 2/12  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/4  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 - 3/8  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 - 3/12  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/4  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 - 4/8  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/4  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/8  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 - 5/12  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/4  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/8  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน

:)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 - 6/12  <<< คลิกที่นี่ >>>> เพื่อดาวน์โหลดตารางเรียน