ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 358
พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ประจำจำการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบัวขาวดงเหนือประชาสรรค์ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒


<<< เข้าชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ได้ที่นี่ >>>>