ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : โรงเรียนนบัวขาวจัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2159
พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบัวขาวจัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมบุญไกรสร โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ดังนั้น ขอเรียนเชิญคณะครู ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้พวกเราได้มีวันนี้ เราได้ดีเพราะเรามีครู ก่อนทำการเรียนการสอนจึงจัดให้มีพิธีไหว้ครู ถือเป็นประเพณีอันดีสืบที่พวกเราชาวขาว-น้ำเงิน ได้สืบทอดกันมาโดยตลอด....

ครูคือใคร ... ­
ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้  ชี้นำ  ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์  รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้  ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์  เดรัจฉาน
ปลุกสำนึก  สั่งสม อุดมการณ์
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง  ผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง  สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง  นี้มา บูชาครู  ฯ

...เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์...
:);) เข้าชมภาพกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ที่นี่....