ชื่อ - สกุล :นายชัยวัฒน์ สิเนฮะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :