พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมวันไหว้ครู

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป )
โรงเรียนบัวขาว ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลากรทุกท่านเข้าร่วม 
พีธีไหว้ครูโรงเรียนบัวขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ อาคารอเนกประสงค์บุญไกรสร โรงเรียนบัวขาว

เข้าชม : 58  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562