อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมประจำเดือนโรงเรียนบัวขาว

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 น. )
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนบัวขาว เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. ขอเรียนเชิญคุณครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

เข้าชม : 93  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562