พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

กีฬาภายในโรงเรียนบัวขาว (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 7:00-16:00 นใ. )
พิธีเปิด การจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามฟุตุบอล โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เข้าชม : 33  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560