[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.225.55.174     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 46 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 5 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2365 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นายรัฐพล หาญสินธุ์
15/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ( อ่าน : 120 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางสาวอัจฉรา ไชยขันธุ์
14/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 434 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 460 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่เน้นการคิดวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Reading Through ASEAN ( อ่าน : 4069 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
14/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 783 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางจุรีรัตน์ ภาจันทร์คู
10/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ( อ่าน : 4148 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร
13/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1776 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1572 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 164 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ นางสาวดวงสมร อัฐนาค
2/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา.. ( อ่าน : 327 / ดาวน์โหลด : 92 ) เจ้าของ นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ
13/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานผลการพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบเรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 510 / ดาวน์โหลด : 71 ) เจ้าของ นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ
22/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาชุดฝึกทักษะพลศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 583 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์
21/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพ สารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 501 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์
21/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้กระบวน การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 692 / ดาวน์โหลด : 93 ) เจ้าของ นายจำลอง โคตรพัฒน์
23/ก.พ./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองห้างพิทย ( อ่าน : 589 / ดาวน์โหลด : 92 ) เจ้าของ นายจำลอง โคตรพัฒน์
23/ก.พ./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 The Development of Thai Learning and Teaching Method in order to Support the Ability of Judgement Thinking of Matayom Suksa 5 Students ( อ่าน : 608 / ดาวน์โหลด : 95 ) เจ้าของ Angkhana Khachonn
10/ม.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 667 / ดาวน์โหลด : 408 ) เจ้าของ นางอังคณา ขจร
10/ม.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>