[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.204.189.171     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 79 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 4 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 567 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 839 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นางรัตน์สุดา ไทวังคำศิริชินวงศ์
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 159 / ดาวน์โหลด : 8 ) เจ้าของ นางรัตน์สุดา ไทวังคำศิริชินวงศ์
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1484 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ นางพรทิพย์ นาตรีชน
29/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 345 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก
20/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 791 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ นางนภาพันธ์ จันทมาลี
22/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบแบบฝึกทักษะ ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 350 / ดาวน์โหลด : 157 ) เจ้าของ กัญพัชร แสงกล้า
22/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การ บริหารส ( อ่าน : 279 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ นางรัชนี ศรีบรรเทา
1/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1732 / ดาวน์โหลด : 87 ) เจ้าของ นางสาวจันศรี สีสถาน
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 258 / ดาวน์โหลด : 135 ) เจ้าของ นางนิตยาภร สุลำนาจ
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1954 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1871 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) รายวิชา สุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1165 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นายยุทธพงษ์ สุไชยชิต
20/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวขาว ( อ่าน : 301 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นายจรัญ วรสาร
17/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนบัวขาว ( อ่าน : 163 / ดาวน์โหลด : 24 ) เจ้าของ นายจรัญ วรสาร
17/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 The Mask Singer หน้ากากนักร้อง กระตุ้นสมอง สนองการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 156 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร นางวีรียา วรพันธุ์และนางหทัยทิพย์ ศิริชัยราวรรณ์
27/พ.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง เพศกับวัยรุ่น รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 366 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นางนัฐธิดา เหล่านายอ
4/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 852 / ดาวน์โหลด : 251 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และ การร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 578 / ดาวน์โหลด : 247 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และ การร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 465 / ดาวน์โหลด : 245 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>