[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.225.55.174     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 46 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 5 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

  ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบัวขาว เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1842
จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                                                 
                                                    ประกาศโรงเรียนบัวขาว
        การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560                                 

          …………………............................................................................................................
             เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และความต้องการของประชาชน โรงเรียนบัวขาว จึงประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
1.    คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
    1.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        1.1.1    คุณสมบัติ
                    (1)    สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
                    (2)    ไม่จำกัดอายุ
                     (3)     เป็นโสด
        1.1.2     หลักฐานการสมัคร
                    (1)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนบัวขาว
                   (2)    สำเนาทะเบียนบ้าน แบบ ทร.14
                   (3)    หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน
    1.2    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            1.2.1  คุณสมบัติ
                     (1)    สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
                    (2)     ไม่จำกัดอายุ
                    (3)     เป็นโสด
                    (4)     เป็นผู้ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการเข้าเรียน

  1.2.2 หลักฐานการสมัคร
           (1)    ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนบัวขาว
            (2)    สำเนาทะเบียนบ้าน แบบ ทร.14
           (3)    หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่ารูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน
2.    กำหนดวันรับสมัคร    สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และการมอบตัว
       2.1    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
                จำนวนที่รับ  410 คน
                 จำหน่ายใบสมัคร วันที่  20  กุมภาพันธ์ –  3 มีนาคม 2560  เว้นวันหยุดราชการ  ที่ห้องการเงินอาคาร 6 ชั้น 2 (ห้อง 621)
                  รับสมัคร     วันที่   24 – 26 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.  – 16.30 น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ บริเวณใต้ถุนอาคาร 6 โรงเรียนบัวขาว (นักเรียนแต่งกายตามแบบของโรงเรียนเดิม)
                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ     วันที่   30 มีนาคม 2560  ณ โรงเรียนบัวขาว หรือที่ http://www.bks.ac.th
                  สอบคัดเลือกและจัดชั้น      วันที่  1  เมษายน 2560  เวลา 09.00 น.  – 12.00 น. ที่โรงเรียนบัวขาว
                   โดยใช้แบบทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนของโรงเรียนบัวขาว คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วยเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ใน 5 วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์  20 คะแนน วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน สังคมศึกษา 20 คะแนน ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน  ตัดสินจากคะแนนรวมทุกวิชา หากคะแนนเท่ากันพิจารณา จาก วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
อุปกรณ์ในการใช้สอบ    
           1)    ดินสอความเข้มไม่น้อยกว่า 2B        
            2)   ยางลบ       
             3) ปากกา
            ประกาศผล    วันที่ 4 เมษายน 2560   ณ โรงเรียนบัวขาว หรือที่ http://www.bks.ac.th
            มอบตัวนักเรียน  วันที่ 8  เมษายน 256   เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบัวขาว
หลักฐานการมอบตัว  ประกอบด้วย
            1.    หนังสือมอบตัว (โรงเรียนจัดให้ )
             2.    สำเนาทะเบียนบ้าน แบบ ทร.14  ฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
             3.    ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
             4.    นักเรียนต้องนำผู้ปกครองมาด้วยและแต่งกายตามแบบของโรงเรียนเดิม
(หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมเอกสารข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าเรียน)

2.2    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
           จำนวนที่รับ    440 คน  โดยแยกเป็น
            สายการเรียนวิทย์ – คณิต จำนวน 320  คน
            สายการเรียน ศิลป์ – คำนวณ จำนวน 40 คน
           สายการเรียนศิลป์ – ภาษา จีน จำนวน  40   คน และ
           สายการเรียนศิลป์ – ภาษา ญี่ปุ่น จำนวน  40   คน
            จำหน่ายใบสมัคร    วันที่    20  กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560  เว้นวันหยุดราชการ
             ที่ห้องการเงินอาคาร 6 ชั้น 2 (ห้อง 621)
             รับสมัคร     วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560 เวลา   08.30 น. – 16 .30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
             บริเวณใต้ถุนอาคาร 6 โรงเรียนบัวขาว (นักเรียนแต่งกายตามแบบของโรงเรียนเดิม)
             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรับผลคะแนน O-net วันที่  30 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบัวขาว
             สอบคัดเลือกและจัดชั้น     วันที่ 2  เมษายน 2560  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ที่โรงเรียนบัวขาว
           โดยข้อสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนบัวขาวประกอบด้วยเนื้อหาตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์  20 คะแนน วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน สังคมศึกษา 20 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน และคะแนนสอบ O-net 20%  ตัดสินจากคะแนนรวมทุกวิชา หากคะแนนเท่ากันพิจารณา จาก วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
อุปกรณ์ในการใช้สอบ    
      1)    ดินสอความเข้มไม่น้อยกว่า 2B        
      2)   ยางลบ       
       3) ปากกา
การเลือกสายการเรียน
            นักเรียนมีสิทธิ์เลือกสายการเรียนได้  2 สาย 2 ลำดับ  จะเรียงลำดับสำหรับนักเรียนที่เลือกสายวิทย์ – คณิตเป็นอันดับ 1 ก่อน   จากนั้นจะนำส่วนที่เหลือที่เลือกสาย ศิลป์ – คำนวณ สายศิลป์ – ภาษาจีน  หรือสายศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น เป็นอันดับ 2 ไปรวมกับนักเรียนที่เลือกเรียนสาย ศิลป์ – คำนวณ สายการเรียนศิลป์ – ภาษา และสายศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น เป็นอันดับ 1 แล้วเรียงคะแนนใหม่จากมากไปน้อยตามเกณฑ์เดิม
           ประกาศผลและจัดชั้น    วันที่ 4  เมษายน 2560   ณ โรงเรียนบัวขาว หรือที่ http://www.bks.ac.th
           มอบตัวนักเรียน      วันที่ 9  เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบัวขาว   
หลักฐานการมอบตัว  ประกอบด้วย
           1.    หนังสือมอบตัว (โรงเรียนจัดให้ )
            2.    สำเนาทะเบียนบ้าน แบบ ทร.14  ฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
           3.    ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
           4.    นักเรียนต้องนำผู้ปกครองมาด้วยและแต่งกายตามแบบของโรงเรียนเดิม
(หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมเอกสารข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าเรียน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
       
                                                                   ประกาศ  ณ วันที่   17     กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560

                                                                     ลงชื่อ                 นพพล  วัฒายุ
                                                                                           (นายนพดล   วัฒายุ)
                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

ตารางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
รับสมัครรอบปกติ
 
รับสมัครรอบโควต้าพิเศษ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนนบัวขาวจัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 6/มิ.ย./2561
      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ มาตรวจราชการที่โรงเรียนบัวขาว 18/พ.ค./2561
      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบัวขาว และโรงเรียนบัวขาว จัดงานครบรอบ 60 คืนสู่เหย้าขาว-น้ำเงิน 9/เม.ย./2561
      กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 12/ก.พ./2561
      โรงเรียนบัวขาวร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 4/พ.ย./2560

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ruamchart@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป