[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.236.82.241     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 109 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 7 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และ การร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1746 / ดาวน์โหลด : 649 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2632 / ดาวน์โหลด : 280 ) เจ้าของ นางพัชนียา ยุระตา
23/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 3821 / ดาวน์โหลด : 213 ) เจ้าของ นายรัฐพล หาญสินธุ์
15/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ( อ่าน : 1876 / ดาวน์โหลด : 227 ) เจ้าของ นางสาวอัจฉรา ไชยขันธุ์
14/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1932 / ดาวน์โหลด : 198 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1364 / ดาวน์โหลด : 184 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่เน้นการคิดวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Reading Through ASEAN ( อ่าน : 5195 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
14/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2194 / ดาวน์โหลด : 204 ) เจ้าของ นางจุรีรัตน์ ภาจันทร์คู
10/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ( อ่าน : 5774 / ดาวน์โหลด : 207 ) เจ้าของ นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร
13/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 4144 / ดาวน์โหลด : 231 ) เจ้าของ นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
41 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3823 / ดาวน์โหลด : 228 ) เจ้าของ นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
42 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1650 / ดาวน์โหลด : 207 ) เจ้าของ นางสาวดวงสมร อัฐนาค
2/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
43 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา.. ( อ่าน : 1471 / ดาวน์โหลด : 719 ) เจ้าของ นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ
13/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
44 รายงานผลการพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบเรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1918 / ดาวน์โหลด : 277 ) เจ้าของ นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ
22/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
45 การพัฒนาชุดฝึกทักษะพลศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2116 / ดาวน์โหลด : 266 ) เจ้าของ นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์
21/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
46 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพ สารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2061 / ดาวน์โหลด : 264 ) เจ้าของ นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์
21/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
47 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้กระบวน การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2325 / ดาวน์โหลด : 292 ) เจ้าของ นายจำลอง โคตรพัฒน์
23/ก.พ./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
48 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองห้างพิทย ( อ่าน : 2355 / ดาวน์โหลด : 304 ) เจ้าของ นายจำลอง โคตรพัฒน์
23/ก.พ./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
49 The Development of Thai Learning and Teaching Method in order to Support the Ability of Judgement Thinking of Matayom Suksa 5 Students ( อ่าน : 2067 / ดาวน์โหลด : 292 ) เจ้าของ Angkhana Khachonn
10/ม.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
50 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2247 / ดาวน์โหลด : 1509 ) เจ้าของ นางอังคณา ขจร
10/ม.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>