[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.236.82.241     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 109 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 7 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 4473 / ดาวน์โหลด : 293 ) เจ้าของ นายโสภณ นาตรีชน
14/พ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
22 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 3990 / ดาวน์โหลด : 275 ) เจ้าของ นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
23 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3205 / ดาวน์โหลด : 241 ) เจ้าของ นางรัตน์สุดา ไทวังคำศิริชินวงศ์
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
24 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2392 / ดาวน์โหลด : 217 ) เจ้าของ นางรัตน์สุดา ไทวังคำศิริชินวงศ์
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
25 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3499 / ดาวน์โหลด : 218 ) เจ้าของ นางพรทิพย์ นาตรีชน
29/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
26 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1829 / ดาวน์โหลด : 186 ) เจ้าของ นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก
20/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
27 การพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2403 / ดาวน์โหลด : 1333 ) เจ้าของ นางนภาพันธ์ จันทมาลี
22/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
28 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบแบบฝึกทักษะ ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1773 / ดาวน์โหลด : 1568 ) เจ้าของ กัญพัชร แสงกล้า
22/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
29 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การ บริหารส ( อ่าน : 1922 / ดาวน์โหลด : 964 ) เจ้าของ นางรัชนี ศรีบรรเทา
1/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
30 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3389 / ดาวน์โหลด : 1252 ) เจ้าของ นางสาวจันศรี สีสถาน
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1639 / ดาวน์โหลด : 1385 ) เจ้าของ นางนิตยาภร สุลำนาจ
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3332 / ดาวน์โหลด : 214 ) เจ้าของ นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3207 / ดาวน์โหลด : 200 ) เจ้าของ นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) รายวิชา สุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2798 / ดาวน์โหลด : 186 ) เจ้าของ นายยุทธพงษ์ สุไชยชิต
20/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวขาว ( อ่าน : 1736 / ดาวน์โหลด : 173 ) เจ้าของ นายจรัญ วรสาร
17/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนบัวขาว ( อ่าน : 1359 / ดาวน์โหลด : 178 ) เจ้าของ นายจรัญ วรสาร
17/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 The Mask Singer หน้ากากนักร้อง กระตุ้นสมอง สนองการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 1655 / ดาวน์โหลด : 190 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร นางวีรียา วรพันธุ์และนางหทัยทิพย์ ศิริชัยราวรรณ์
27/พ.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
38 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง เพศกับวัยรุ่น รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1522 / ดาวน์โหลด : 184 ) เจ้าของ นางนัฐธิดา เหล่านายอ
4/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1610 / ดาวน์โหลด : 825 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และ การร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1849 / ดาวน์โหลด : 656 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>