[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.239.165.134     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 71 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 4 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 499 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ นางนภาพันธ์ จันทมาลี
22/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบแบบฝึกทักษะ ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 277 / ดาวน์โหลด : 112 ) เจ้าของ กัญพัชร แสงกล้า
22/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การ บริหารส ( อ่าน : 82 / ดาวน์โหลด : 35 ) เจ้าของ นางรัชนี ศรีบรรเทา
1/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1446 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางสาวจันศรี สีสถาน
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 183 / ดาวน์โหลด : 76 ) เจ้าของ นางนิตยาภร สุลำนาจ
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1869 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1814 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) รายวิชา สุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 977 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นายยุทธพงษ์ สุไชยชิต
20/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวขาว ( อ่าน : 136 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นายจรัญ วรสาร
17/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบัวขาว ( อ่าน : 103 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นายจรัญ วรสาร
17/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 The Mask Singer หน้ากากนักร้อง กระตุ้นสมอง สนองการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 101 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร นางวีรียา วรพันธุ์และนางหทัยทิพย์ ศิริชัยราวรรณ์
27/พ.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง เพศกับวัยรุ่น รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 284 / ดาวน์โหลด : 38 ) เจ้าของ นางนัฐธิดา เหล่านายอ
4/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 796 / ดาวน์โหลด : 206 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และ การร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 379 / ดาวน์โหลด : 204 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และ การร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 351 / ดาวน์โหลด : 202 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
27/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1238 / ดาวน์โหลด : 138 ) เจ้าของ นางพัชนียา ยุระตา
23/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2987 / ดาวน์โหลด : 88 ) เจ้าของ นายรัฐพล หาญสินธุ์
15/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ( อ่าน : 615 / ดาวน์โหลด : 88 ) เจ้าของ นางสาวอัจฉรา ไชยขันธุ์
14/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 852 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 696 / ดาวน์โหลด : 57 ) เจ้าของ นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>