เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางคณภร นิลโสม

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ตำแหน่งครู ค.ศ.3

รายละเอียดวุฒิ ศษ.บ เกษตรศาสตร์ , ศษ.ม การบริหารการศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^