เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ตำแหน่งครู ค.ศ 3

รายละเอียดวุฒิ ค.บ อุตสาหกรรม , ค.ม การบริหารการศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^