เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวนิช บุดดี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ที่อยู่ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

โทรศัพท์

อีเมล

^