เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวรการ กุลศิริ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

รายละเอียดวุฒิ ค.บ อุตสาหกรรม

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^