เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  นายวนิช บุดดี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

 • thumbnail

  นายทรงรัตน์ ยุระตา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายสมพล สกุลฮูฮา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางนภาพร พันธะไชย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

^