ผลงานทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมฯ


ตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ปี 2562

ตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ปี 2562

ตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ปี 2562

ตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ปี 2562

ตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ปี 2562

ตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ปี 2562

ตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ปี 2562

ชนะเลิศการประกวดสรภัญญะ..ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมการศึกษาฯ ปี62

ชนะเลิศการประกวดสรภัญญะ..ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมการศึกษาฯ ปี62

ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาปี 62

ประกวดสรภัญญะ โดยวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ณ วัดประชานิยม อันดับที่ 4

ประกวดสรภัญญะ โดยวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ณ วัดประชานิยม อันดับที่ 4

ประกวดสรภัญญะ โดยวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ณ วัดประชานิยม อันดับที่ 4