โครงการจัดกิจกรรมวันสุดยอดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เตรียมรับเกียรติบัตร

นักเรียนทำหน้าที่พิธีกร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทยรับเกียรติบัตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์รับเกียรติบัตร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์รับเกียรติบัตร

หัวหน้ากลุ่มสังคมฯรับเกียรติบัตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะรับเกียรติบัตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานฯรับเกียรติบัตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศรับเกียรติบัตร

หัวหน้างานห้องสมุดรับเกียรติบัตร

หัวหน้างานแนะแนวรับเกียรติบัตร

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือฯรับเกียรติบัตร

หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รับเกียรติบัตร

หัวหน้ากิจกรรม นศท.รับเกียรติบัตร

อ๋องซาวน์เครื่องเสียง รับเกียรติบัตร

ครูช่อทิพย์ เลิศล้ำ รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิชาการ

ครูสุภาพร ชมระกา รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิชาการ

ครูอภิญญา ร่วมสันเทียะ รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิชาการ

ครูนัฐธิดา เหล่านายอ รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิชาการ

ครูอำนาจ บุตรสุริย์ รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิชาการ

ครูฉลาด สายสันธุ์ รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิชาการ

นายอนุพงษ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว กล่าวเปิดงาน

คณะครูโรงเรียนบัวขาว รับเกียรติบัตรแสดงผลงานวิชาการ

วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงโชว์พิธีเปิด

วงนาฏศิลป์ไทยบรรเลงเพลงในพิธีเปิด

การแสดงของวงนาฏศิลป์โรงเรียนบัวขาว

โฟล์คซองนักเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ

ซุ้มไก่ชน ชุมนุมเลี้ยงไก่ ครูฤชัย ตาลศรี

บูธกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

ชุมนุมมวยไทย ครูไพวัลย์ สุวรดี

ประธานเยี่ยมชมบูธกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

กิจกรรมห่อข้าวต้มมัดกลุ่มสาระฯสังคมฯ

ชุมนุมขนมไทยโบราณ ครูสุเรียน รัตนวรรณี

ครูสุภาพรและคณะห่อข้าวต้มมัด

ครูมณฑิชา ศรีสว่างวงค์ ประชาสัมพันธ์แข่ง A-math

ชุมนุมเป่าแก้ว ครูสุวัจนา ศรีวิเนตร

บูธกลุ่มสาระฯวิทย์ หุ่นแสดงอวัยวะมนุษย์

สอยดาว กลุ่มสาระฯภาษาไทย

บูธกลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูที่ปรึกษา และนักเรียนคนเก่งอ่านทำนองเสนาะ

ทีมแข่งขันร้องเพลงประกอบหางเครื่อง

ทีมแข่งขันร้องเพลงประกอบหางเครื่อง

แข่งขันชิงรางวัล

กิจกรรมแข่งอันเดอร์วอลเลย์บอล ครูวรรณไทย ศรีสาพันธ์

มอบรางวัลผู้ชนะเลิศ

มอบรางวัลอันเดอร์วอลเลย์บอล

คณะบริหารร่วมเป็นเกียรติ

ประธานเยี่ยมชมบูธกลุ่มสาระฯวิทย์

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน ม.1

สาธิตการเป่าแก้ว

ภูเขาไฟระเบิด ผลงาน ม.1

ครูมีมี้กับการห่อข้าวต้มมัดครครั้งแรก

ชุมนุมBOOK BANK ครูอ่อนศรี ไชยขันธ์

ผลงานนักกรีฑาโรงเรียนบัวขาว ทำชื่อเสียงมากมาย

โฉมหน้าคนเก่ง ลูกศิษญ์ครูวัชิระ พนมแก่นณ์

ประธานร่วมเสียงโชคสอยดาว บูธภาษาไทย

ไก่ชน พันธุ์ดี ค่ายการงานอาชีพฯ

ทำเนียบคนเก่ง กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์

บูธ นศท.

ฐานทดสอบความแม่น

เล็งแล้วเหนี่ยวไกโดยประธาน

กิจกรรมเพ้นผ้าบาติก กลุ่มสาระฯศิลปะ

ตลาดนัดจำหน่ายสินค้า ม.3/11

โครงงานภาษาอังกฤษ

การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ประธานเยี่ยมชมบูธภาษาต่างประเทศ

ประธานเยี่ยมชมบูธภาษาต่างประเทศ

การแสดงละครจีน ครูเมธา ภูผ่านแก้ว ที่ปรึกษา

เวทีหอประชุมอเนกประสงค์บุญไกรสร

การเต้นคุกกี้เสี่ยงทาย ฝึกซ้อมโดยครูอุไรพรรณ อุปนิ

การเต้นคุกกี้เสี่ยงทาย ฝึกซ้อมโดยครูอุไรพรรณ อุปนิ

มุมBOOK BANK ครูอ่อนศรี ไชยชันธ์

ฝึกสมอง แข่งขัน Crossword

ชุมนุมเป่าแก้ว ครูสุวัจนา ศรีวิเนตร

ชุมนุมเป่าแก้ว ครูสุวัจนา ศรีวิเนตร

น้ำในหลอดแก้ว ชุมนุมเป่าแก้ว

ชุมนุมยุวกาชาด

ประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตอง ผลงานนักเรียน ม.2

โครงการ FBM

โครงการ FBM

โครงการ FBM

นักเรียนประถมฯสนใจโครงการ FBM

คณะครู บุคลากร ผู้ให้การสนุบสนุนสุดยอดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ

ประธาน และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

ผู้บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร

บูธการทดลองวิทยาศาสตร์

นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ โดยครูอัฉรา ไชยขันธุ์

นิทรรศการคณิตศาสตร์

ครูช่อทิพย์ เลิศล้ำ นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ประธานบริจาคเงินสมทบผ้าป่ากลุ่มสาระฯสังคมฯ

ถ่ายรูปร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นิทรรศการของงานห้องสมุด

ครูอมรา ภูมิสายดร ทักทายต้อนรับประธาน

ประธานเยี่ยมชมบูธการงานอาชีพและเทคโนโลยี