[[ เพิ่มรูปภาพ ]]

อบรม สะเต็มศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบัวขาว

ผลงานทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมฯ

บรรยากาศการตอบปัญหาสุดยอดวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันสัปดาวิทยาศาสตร์ ปี 2561

ประมวลภาพกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประมวลภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเยี่ยมโรงเรียน

ประมวลภาพผ้าป่าครบรอบ 60 คืนสู่เหย้าขาว-น้ำเงิน

โครงการคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ

โครงการราชภัฎร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนรูปภาพข้อทั้งหมด 27 เรื่อง / แสดงหน้าละ 12 เรื่อง

[1][2][3]