[[ เพิ่มรูปภาพ ]]

โครงการคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ

โครงการราชภัฎร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560

โครงการจัดกิจกรรมวันสุดยอดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมลูกเสือ บล็อคคอร์ส

ประมวลภาพถวายดอไม้จันทน์

รูปภาพการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประมวลภาพการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมวลภาพมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560
จำนวนรูปภาพข้อทั้งหมด 17 เรื่อง / แสดงหน้าละ 12 เรื่อง

[1][2]