[[ เพิ่มรูปภาพ ]]

ผลงานทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมฯ

บรรยากาศการตอบปัญหาสุดยอดวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันสัปดาวิทยาศาสตร์ ปี 2561

ประมวลภาพกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประมวลภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเยี่ยมโรงเรียน

ประมวลภาพผ้าป่าครบรอบ 60 คืนสู่เหย้าขาว-น้ำเงิน

โครงการคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ

โครงการราชภัฎร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560

โครงการจัดกิจกรรมวันสุดยอดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมลูกเสือ บล็อคคอร์ส

ประมวลภาพถวายดอไม้จันทน์

รูปภาพการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประมวลภาพการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 26 เรื่อง / แสดงหน้าละ 20 เรื่อง

[1][2]