[[ เพิ่มรูปภาพ ]]

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมลูกเสือ บล็อคคอร์ส

ประมวลภาพถวายดอไม้จันทน์

รูปภาพการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประมวลภาพการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมวลภาพมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนบัวขาว จัดทำดอกไม้จันทน์

ภาพการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การเตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐

เข้าค่ายพุทธธรม ม.1 ปีการศึกษา 2560
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 13 เรื่อง / แสดงหน้าละ 13 เรื่อง

[1]